Kệ/Tủ đầu giường - Rất Chất

Kệ/Tủ đầu giường

Kệ/Tủ > Kệ/Tủ đầu giường (592)


968.500 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng Kích thước sản phẩm: Tủ 3 ngăn, trắng Chiều rộng: 55 cm Chiều sâu: 36 cm Chiều cao: 62 cm


Giá liên hệ

Tình trạng: Còn hàng Kích thước sản phẩm: Tủ 2 ngăn, trắng Chiều rộng: 35 cm Chiều sâu: 40 cm Chiều cao: 49 cm Chiều sâu ngăn kéo (bên trong): 35 cm


3.893.500 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng Kích thước sản phẩm: Tủ 2 ngăn, trắng Chiều rộng: 54 cm Chiều sâu: 38 cm Chiều cao: 66 cm


1.943.500 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng Kích thước sản phẩm: Tủ 2 ngăn kéo, nâu - đen Chiều rộng: 40 cm Chiều sâu: 48 cm Chiều cao: 55 cm


3.893.500 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng Kích thước sản phẩm: Tủ 2 ngăn kéo, nâu - đen Chiều rộng: 54 cm Chiều sâu: 38 cm Chiều cao: 66 cm Chiều sâu ngăn kéo (bên trong): 31 cm


1.943.500 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng Kích thước sản phẩm: Tủ 2 ngăn kéo, nâu - đen ,trắng Chiều rộng: 41 cm Chiều sâu: 41 cm Chiều cao: 49 cm Chiều rộng ngăn kéo (bên trong): 32 cm Chiều sâu ngăn kéo (bên trong): 33 cm Tối đa. tải / ngăn kéo: 4 kg


1.943.500 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng Kích thước sản phẩm: Tủ 2 ngăn, đen trắng Chiều rộng: 41 cm Chiều sâu: 41 cm Chiều cao: 49 cm Chiều rộng ngăn kéo (bên trong): 32 cm Chiều sâu ngăn kéo (bên trong): 33 cm Tối đa. tải / ngăn kéo: 4 kg


1.293.500 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng Kích thước sản phẩm Tủ 1 ngăn kéo, 1 kệ, màu gỗ Chiều rộng: 45 cm Chiều sâu: 40 cm Chiều cao: 53 cm


1.293.500 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng Kích thước sản phẩm Tủ 1 ngăn kéo, trắng Chiều rộng: 46 cm Chiều sâu: 37 cm Chiều cao: 56 cm


1.943.500 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng Kích thước sản phẩm Tủ 2 kệ, đen Chiều rộng: 45 cm Chiều sâu: 38 cm Chiều cao: 71 cm


1.293.500 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng Kích thước sản phẩm Chiều rộng: 45 cm Chiều sâu: 38 cm Chiều cao: 57,5 ​​cm Chiều cao trống dưới đồ nội thất: 20 cm . Tối đa tải / kệ: 15 kg


1.943.500 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng Kích thước sản phẩm Tủ 1 ngăn keo, 1 kệ, đen Chiều rộng: 46 cm Chiều sâu: 35 cm Chiều cao: 70 cm


1.618.500 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng Kích thước sản phẩm Tủ 1 ngăn kéo, trắng Chiều rộng: 39 cm Chiều sâu: 41 cm Chiều cao: 53 cm Chiều rộng ngăn kéo (bên trong): 31 cm Chiều sâu ngăn kéo (bên trong): 36 cm


3.243.500 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng Kích thước sản phẩm Tủ 1 ngăn kéo, 1 kệ, màu gỗ Chiều cao ngăn kéo (bên trong): 8 cm Chiều rộng: 48 cm Chiều sâu: 38 cm Chiều cao: 69 cm Chiều rộng ngăn kéo (bên trong): 33 cm Chiều sâu ngăn kéo (bên trong): 26 cm Chiều cao trống dưới đồ nội thất: 20 cm


1.900.000 VNĐ

>"Chất liệu: gỗ thông > KT: N50 x S40 x C72"

Đang xử lý...