Thảm trải sàn - Rất Chất

Thảm trải sàn

Trang trí > Thảm trải sàn (8010)


Giá liên hệ

JUNCTION RUG KÍCH THƯỚC Centimeters: 160 x 230 Dài x Rộng x Cao


Giá liên hệ

JERREL RUG KÍCH THƯỚC Centimeters: 160 x 230 Dài x Rộng x Cao


Giá liên hệ

JAI MAHAL RUG KÍCH THƯỚC Centimeters: 160 x 230 Dài x Rộng x Cao


Giá liên hệ

EMPORIA RUG CHI TIẾT Tobacco Steel KÍCH THƯỚC – Dài x Rộng x Cao 160 x 230


Giá liên hệ

BOGOTA RUG KÍCH THƯỚC Centimeters: 160 x 230 Dài x Rộng x Cao


Giá liên hệ

BARRET RUG CHI TIẾT Surface 100% Wool With Cotton Backin KÍCH THƯỚC – Dài x Rộng x Cao 160 x 230


Giá liên hệ

BARCLAY RUG KÍCH THƯỚC Centimeters: 160 x 230 Dài x Rộng x Cao


4.990.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Thảm Garfield 8905 Mã sản phẩm: 8905 Chất liệu: Sợi tổng hợp Kích thước: 1m6 x 2m3 Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


4.990.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Thảm Garfield 033655. Mã sản phẩm: 033655. Chất liệu: Sợi tổng hợp. Kích thước: 1m6 x 2m3. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


4.100.000 VNĐ

Kích thước: 1.40x 2.00m: 4.100.000 Hàng có sẵn, giao hàng từ 1-5 ngày Thông số kỹ thuật crystal_shaggy_94005040 Tất cả các sản phẩm thảm trang trí Bỉ được sản xuất bằng công nghệ hiện đại tại nhà máy sản xuất thảm lớn trên thế giới, quy trình làm việc và sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001, mang đến cho Khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, cam kết về chất lượng. Ngoài ra, các sản phẩm còn đạt tiêu chuẩn chống cháy CFR 1630-1631 của Mỹ; chứng nhận ISO 14001- Tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường GUT, đảm bảo các sản phẩm đến tay người tiêu dùng hoàn toàn thân thiện với môi trường. Tham khảo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 Tham khảo tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001 Tham khảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường GUT


5.800.000 VNĐ

Kích thước: 1.40x 2.00m: 5.800.000 Hàng có sẵn, giao hàng từ 1-5 ngày Thông số kỹ thuật otus_54266030 Tất cả các sản phẩm thảm trang trí Bỉ được sản xuất bằng công nghệ hiện đại tại nhà máy sản xuất thảm lớn trên thế giới, quy trình làm việc và sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001, mang đến cho Khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, cam kết về chất lượng. Ngoài ra, các sản phẩm còn đạt tiêu chuẩn chống cháy CFR 1630-1631 của Mỹ; chứng nhận ISO 14001- Tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường GUT, đảm bảo các sản phẩm đến tay người tiêu dùng hoàn toàn thân thiện với môi trường. Tham khảo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 Tham khảo tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001 Tham khảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường GUT


6.400.000 VNĐ

Kích thước: 1.60x 2.30m: 6.400.000 Hàng có sẵn, giao hàng từ 1-5 ngày Thông số kỹ thuật cheer_58214482 Tất cả các sản phẩm thảm trang trí Bỉ được sản xuất bằng công nghệ hiện đại tại nhà máy sản xuất thảm lớn trên thế giới, quy trình làm việc và sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001, mang đến cho Khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, cam kết về chất lượng. Ngoài ra, các sản phẩm còn đạt tiêu chuẩn chống cháy CFR 1630-1631 của Mỹ; chứng nhận ISO 14001- Tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường GUT, đảm bảo các sản phẩm đến tay người tiêu dùng hoàn toàn thân thiện với môi trường. Tham khảo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 Tham khảo tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001 Tham khảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường GUT


3.700.000 VNĐ

Kích thước 1.20x 1.70m: 3.700.000 Kích thước 1.40x 2.00m: 5.100.000 Hàng có sẵn, giao hàng từ 1-5 ngày Thông số kỹ thuật brio_51119395 Tất cả các sản phẩm thảm trang trí Bỉ được sản xuất bằng công nghệ hiện đại tại nhà máy sản xuất thảm lớn trên thế giới, quy trình làm việc và sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001, mang đến cho Khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, cam kết về chất lượng. Ngoài ra, các sản phẩm còn đạt tiêu chuẩn chống cháy CFR 1630-1631 của Mỹ; chứng nhận ISO 14001- Tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường GUT, đảm bảo các sản phẩm đến tay người tiêu dùng hoàn toàn thân thiện với môi trường. Tham khảo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 Tham khảo tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001 Tham khảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường GUT


4.600.000 VNĐ

Kích thước: 1.40x 2.00m: 4.600.000 Hàng có sẵn, giao hàng từ 1-5 ngày Thông số kỹ thuật bellini_52131731 Tất cả các sản phẩm thảm trang trí Bỉ được sản xuất bằng công nghệ hiện đại tại nhà máy sản xuất thảm lớn trên thế giới, quy trình làm việc và sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001, mang đến cho Khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, cam kết về chất lượng. Ngoài ra, các sản phẩm còn đạt tiêu chuẩn chống cháy CFR 1630-1631 của Mỹ; chứng nhận ISO 14001- Tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường GUT, đảm bảo các sản phẩm đến tay người tiêu dùng hoàn toàn thân thiện với môi trường. Tham khảo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 Tham khảo tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001 Tham khảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường GUT













Đang xử lý...