Oldmeetsnew House - Rất Chất
Oldmeetsnew House

Architects Block Architects Location Trà Vinh, Vietnam Category Houses Architect in Charge Đặng Đức Hoà, Nguyễn Việt Khoa Area 148.0 m2 Project Year 2018 Photographs Quangdam Manufacturers Hafele, Schneider, Toto, Osram, Vietceramics, Acor
Bạn yêu thích thi công này?
Nguồn: Block Architects
  • Hãy là người đầu tiên bình luận nào!

info@blockarchitects.com.vn http://www.blockarchitects.com.vn

Xem gần đây

Đang xử lý...