MINH HOUSE - Rất Chất
MINH HOUSE

OUR CONCEPT DESIGN & CONSTRUCTION ⚫ | Son's bedroom | 2nd floor ⚫ Project: MINH HOUSE http://ocdcgroup.com/du_an/minh-house/ ⚫ Acreage: (7.5 x 20.5) m ⚫ Location: District 2_ Sai Gon ⚫ Date: 2019 -------------------------------------------------- by OCDC Group https://ocdcgroup.com/ https://www.instagram.com/ocdcarchitecture/ Hotline: 0868 864 865
Bạn yêu thích thi công này?
  • Hãy là người đầu tiên bình luận nào!

arch@ocdcgroup.com https://ocdcgroup.com https://www.instagram.com/ocdc_architecture/

Xem gần đây

Đang xử lý...