NGUYET HOUSE - Rất Chất
NGUYET HOUSE

OUR CONCEPT DESIGN & CONSTRUCTION ⚫ Project: NGUYET HOUSE http://ocdcgroup.com/du_an/nguyet-house/ ⚫ Acreage: (7 x 20) m ⚫ Location: District 7_ Sai Gon -------------------------------------------------- by OCDC Group https://ocdcgroup.com/ https://www.instagram.com/ocdcarchitecture/ Hotline: 0868 864 865
Bạn yêu thích thi công này?
  • Hãy là người đầu tiên bình luận nào!

arch@ocdcgroup.com https://ocdcgroup.com https://www.instagram.com/ocdc_architecture/

Xem gần đây

Đang xử lý...