Bàn sofa/ trà/ café - Rất Chất

Bàn sofa/ trà/ café

Bàn > Bàn sofa/ trà/ café (4458)


3.900.000 VNĐ

** TAB-01 ** 1. -Khung sắt sơn đen tĩnh điện hoặc sơn nhũ vàng -Mặt kính trong hoặc kính đen 8ly -Kích thước 74 x 74 x H40 : 3.900.000 VNĐ -Kích thước 90 x 90 x H45 : 4.500.000 VNĐ 2. -Khung Inox 304 xước mạ titan màu vàng -Mặt kính trong hoặc kính đen 8ly -Kích thước 74 x 74 x H40 : 5.800.000 VNĐ -Kích thước 90 x 90 x H45 : 7.600.000 VNĐ 3. -Khung Inox 304 bóng mạ titan màu vàng -Mặt kính trong hoặc kính đen 8ly -Kích thước 74 x 74 x H40 : 6.600.000 VNĐ -Kích thước 90 x 90 x H45 : 8.200.000 VNĐ


4.100.000 VNĐ

**TAB-10 ** - Kích thước (cm) đường kính x cao : φ 90 x H 45 hoặc φ 70 x H 40 - Khung sắt sơn tĩnh điện màu đen hoặc sơn nhũ vàng - Mặt kính đen hoặc kính trong. - Giá bán : 4.100.000 VNĐ


15.500.000 VNĐ

** TAB-26 ** - Khung Inox 304 bóng mạ titan màu vàng 1. Kích thước 100 x 65 x H40 (cm) : - Mặt đá Marble đen hoàng gia + Kính đen: 15.500.000 VNĐ - 02 Mặt đá Marble đen hoàng gia : 16.400.000 VNĐ - 02 Mặt đá nhân tạo trắng Hy Lạp : 17.400.000 VNĐ 2. Kích thước 90 x 60 x H38 (cm) - Mặt đá Marble đen hoàng gia + Kính đen: 14.600.000 VNĐ - 02 Mặt đá Marble đen hoàng gia : 15.500.000 VNĐ - 02 Mặt đá nhân tạo trắng Hy Lạp : 16.800.000 VNĐ 3. Kích thước 45 x 45 x H58 (cm) - 02 Mặt đá Marble đen hoàng gia : 9.900.000 VNĐ - 02 Mặt đá nhân tạo trắng Hy Lạp : 11.400.000 VNĐ


15.600.000 VNĐ

**TAB-18 ** 1. Khung Inox 304 bóng mạ titan màu vàng - Kích thước 50 x 50 x H58 (cm) - Mặt đá Marble đen hoàng gia + Kính đen : 14.400.000 VNĐ - Mặt đá nhân tạo trắng Hy Lạp + Kính trong: 15.600.000 VNĐ 2. Khung Inox 304 xước mạ titan màu vàng - Kích thước 50 x 50 x H58 (cm) - Mặt đá Marble đen hoàng gia + Kính đen : 12.730.000 VNĐ - Mặt đá nhân tạo trắng Hy Lạp + Kính trong: 13.930.000 VNĐ - Sản phẩm bảo hành 10 năm không bay màu


16.500.000 VNĐ

** TAB-68 ** - Khung Inox 304 bóng mạ titan màu vàng 1. Kích thước 45x45xH57 (cm) : - Kính trong dày 8 ly : 16.500.000 VNĐ - Mặt đá Marble đen hoàng gia : 17.000.000 VNĐ - Mặt đá nhân tạo trắng Hy Lạp : 18.300.000 VNĐ


16.600.000 VNĐ

** TAB-131 ** - Khung Inox 304 bóng mạ titan màu vàng 1. Kích thước 120x65x42 (cm) : - Mặt kính dày 8 ly : 16.600.000 VNĐ - Mặt đá Marble đen hoàng gia : 17.800.000 VNĐ


20.950.000 VNĐ

**TAB-17 ** - Khung Inox 304 bóng mạ titan màu vàng 1. Kích thước 90 x 90 x H41 : -Mặt đá Marble đen hoàng gia + Kính đen : 20.950.000 VNĐ -Mặt đá nhân tạo trắng Hy Lạp + Kính trong: 21.450.000 VNĐ 2. Kích thước 80 x 80 x H41 -Mặt đá Marble đen hoàng gia + Kính đen : 19.200.000 VNĐ -Mặt đá nhân tạo trắng Hy Lạp + Kính trong : 19.700.000 VNĐ - Sản phẩm bảo hành 10 năm không bay màu


18.600.000 VNĐ

** TAB-130 ** - Khung Inox 304 bóng mạ titan màu vàng 1. Kích thước 100x60x42 (cm) : - Mặt đá Marble đen hoàng gia : 18.600.000 VNĐ - Mặt đá nhân tạo trắng Hy Lạp : 19.600.000 VNĐ


23.000.000 VNĐ

** TAB-67 ** - Khung Inox 304 bóng mạ titan màu vàng 1. Kích thước 90x90xH39 (cm) : - Kính trong dày 8 ly : 23.000.000 VNĐ - Mặt đá Marble đen hoàng gia : 24.200.000 VNĐ - Mặt đá nhân tạo trắng Hy Lạp : 24.700.000 VNĐ 2. Kích thước 70x70xH39 (cm) - Kính trong dày 8 ly: 20.500.000 VNĐ - Mặt đá Marble đen hoàng gia : 21.700.000 VNĐ - Mặt đá nhân tạo trắng Hy Lạp : 22.200.000 VNĐ


23.600.000 VNĐ

** TAB-27 ** - Khung Inox 304 bóng mạ titan màu vàng 1. Kích thước 80x80xH38 (cm) : - Mặt đá Marble đen hoàng gia : 23.600.000 VNĐ - Mặt đá nhân tạo trắng Hy Lạp : 24.100.000 VNĐ


14.200.000 VNĐ

- Khung inox 304 bóng mạ vàng - Mặt đá marble đen sao băng - Kích thước 80x80x38 - Bảo hành 10 năm không bay màu - Inox xước mạ vàng : 11.900.000 VNĐ - Inox bóng mạ vàng : 14.200.000 VNĐ


Đang xử lý...