Đèn đứng - Rất Chất

Đèn đứng

Đèn > Đèn đứng (700)


Giá liên hệ

Amalie Floor lamp đến từ FRANDSEN LIGHTING - THƯƠNG HIỆU ĐÈN HÀNG ĐẦU ĐAN MẠCH đặc biệt nổi tiếng về dòng sản phẩm đèn Ball và những sản phẩm đa dạng như đèn trần, đèn bàn, đèn sàn, đèn treo tường… các thiết kế đèn đến từ những chuyên gia hàng đầu Đan Mạch đem đến sự tinh tế và mang đậm màu sắc Scandinavian. Black/black fabric shade Diameter: 350 (13,8") Height: 1450 (57,09") Cord: 2300 (90,6") Light source: E27 max.40W


Giá liên hệ

Ball Double Floor Lamp đến từ FRANDSEN LIGHTING - THƯƠNG HIỆU ĐÈN HÀNG ĐẦU ĐAN MẠCH đặc biệt nổi tiếng về dòng sản phẩm đèn Ball và những sản phẩm đa dạng như đèn trần, đèn bàn, đèn sàn, đèn treo tường… các thiết kế đèn đến từ những chuyên gia hàng đầu Đan Mạch đem đến sự tinh tế và mang đậm màu sắc Scandinavian. BLACK/MATT Height: 1600 (62,99") Cord: 1800 (110,24") Light source: E27 max.40W


Giá liên hệ

Job Floor Lamp đến từ FRANDSEN LIGHTING - THƯƠNG HIỆU ĐÈN HÀNG ĐẦU ĐAN MẠCH đặc biệt nổi tiếng về dòng sản phẩm đèn Ball và những sản phẩm đa dạng như đèn trần, đèn bàn, đèn sàn, đèn treo tường… các thiết kế đèn đến từ những chuyên gia hàng đầu Đan Mạch đem đến sự tinh tế và mang đậm màu sắc Scandinavian. MATT GREY Quy cách: 140xø Diameter: 135 Height: 1400 (55,12") Light source: E14 max.40W


Giá liên hệ

Hideout Floor Lamp đến từ FRANDSEN LIGHTING - THƯƠNG HIỆU ĐÈN HÀNG ĐẦU ĐAN MẠCH đặc biệt nổi tiếng về dòng sản phẩm đèn Ball và những sản phẩm đa dạng như đèn trần, đèn bàn, đèn sàn, đèn treo tường… các thiết kế đèn đến từ những chuyên gia hàng đầu Đan Mạch đem đến sự tinh tế và mang đậm màu sắc Scandinavian. METAL FLOOR LAMP WITH FABRIC SHADE MATT WHITE METAL/OAK ARM/WHITE FABRIC SHADE Diameter: 160 (6,3") Height: 1640 (64,57") Cord: 4000 (157,48") Light source: E27 max.60W


Giá liên hệ

Lobby Floor Lamp đến từ FRANDSEN LIGHTING - THƯƠNG HIỆU ĐÈN HÀNG ĐẦU ĐAN MẠCH đặc biệt nổi tiếng về dòng sản phẩm đèn Ball và những sản phẩm đa dạng như đèn trần, đèn bàn, đèn sàn, đèn treo tường… các thiết kế đèn đến từ những chuyên gia hàng đầu Đan Mạch đem đến sự tinh tế và mang đậm màu sắc Scandinavian. Black/black fabric shade Diameter: 450 (17,72") Height: 1825 (71,85") Cord: 3500 (137,8") Light source: E27 max.60W


Giá liên hệ

NICE Floor Lamp đến từ FRANDSEN LIGHTING - THƯƠNG HIỆU ĐÈN HÀNG ĐẦU ĐAN MẠCH đặc biệt nổi tiếng về dòng sản phẩm đèn Ball và những sản phẩm đa dạng như đèn trần, đèn bàn, đèn sàn, đèn treo tường… các thiết kế đèn đến từ những chuyên gia hàng đầu Đan Mạch đem đến sự tinh tế và mang đậm màu sắc Scandinavian. BLACK Diameter: 500 (19.69") Height: 1550 (61.02") Cord: 250 cm (98.43") Light source: E27 max. 60W


Giá liên hệ

Shower Mega Floor Lamp đến từ FRANDSEN LIGHTING - THƯƠNG HIỆU ĐÈN HÀNG ĐẦU ĐAN MẠCH đặc biệt nổi tiếng về dòng sản phẩm đèn Ball và những sản phẩm đa dạng như đèn trần, đèn bàn, đèn sàn, đèn treo tường… các thiết kế đèn đến từ những chuyên gia hàng đầu Đan Mạch đem đến sự tinh tế và mang đậm màu sắc Scandinavian. FLOOR LAMP WITH WHITE COTTON SHADE WHITE SHADE/CHROME BODY Diameter: 410 Height: 1700 Cord: 2000 (78.74") Light source: E27 max.60W


Giá liên hệ

SPLITIT Floor Lamp đến từ FRANDSEN LIGHTING - THƯƠNG HIỆU ĐÈN HÀNG ĐẦU ĐAN MẠCH đặc biệt nổi tiếng về dòng sản phẩm đèn Ball và những sản phẩm đa dạng như đèn trần, đèn bàn, đèn sàn, đèn treo tường… các thiết kế đèn đến từ những chuyên gia hàng đầu Đan Mạch đem đến sự tinh tế và mang đậm màu sắc Scandinavian. ash with matt white fabric shade Diameter: 340 (13.4") Height: 1810 (71,26") Cord: 2000 (78,74") Light source: E27 max.60W


Giá liên hệ

VENICE Floor Lamp đến từ FRANDSEN LIGHTING - THƯƠNG HIỆU ĐÈN HÀNG ĐẦU ĐAN MẠCH đặc biệt nổi tiếng về dòng sản phẩm đèn Ball và những sản phẩm đa dạng như đèn trần, đèn bàn, đèn sàn, đèn treo tường… các thiết kế đèn đến từ những chuyên gia hàng đầu Đan Mạch đem đến sự tinh tế và mang đậm màu sắc Scandinavian. oak with matt white fabric shade Diameter: 160 (6.3") Height: 1640 (64.57") Cord: 4000 (157.48") Light source: E27 max.60W


Giá liên hệ

DADDY Longleg Table Lamp đến từ FRANDSEN LIGHTING - THƯƠNG HIỆU ĐÈN HÀNG ĐẦU ĐAN MẠCH đặc biệt nổi tiếng về dòng sản phẩm đèn Ball và những sản phẩm đa dạng như đèn trần, đèn bàn, đèn sàn, đèn treo tường… các thiết kế đèn đến từ những chuyên gia hàng đầu Đan Mạch đem đến sự tinh tế và mang đậm màu sắc Scandinavian. Diameter: 400 (15.75") Height: 880 (34.65") Cord: 2000 (78.74") Light source: E27 max. 20W


Giá liên hệ

NICE Table Lamp đến từ FRANDSEN LIGHTING - THƯƠNG HIỆU ĐÈN HÀNG ĐẦU ĐAN MẠCH đặc biệt nổi tiếng về dòng sản phẩm đèn Ball và những sản phẩm đa dạng như đèn trần, đèn bàn, đèn sàn, đèn treo tường… các thiết kế đèn đến từ những chuyên gia hàng đầu Đan Mạch đem đến sự tinh tế và mang đậm màu sắc Scandinavian. BLACK Diameter: 350 (13.8") Height: 550 (21.65") Cord: 1800 (70.87") Light source: E27 max. 60W


Giá liên hệ

FRANDSEN LIGHTING - THƯƠNG HIỆU ĐÈN HÀNG ĐẦU ĐAN MẠCH đặc biệt nổi tiếng về dòng sản phẩm đèn Ball và những sản phẩm đa dạng như đèn trần, đèn bàn, đèn sàn, đèn treo tường… các thiết kế đèn đến từ những chuyên gia hàng đầu Đan Mạch đem đến sự tinh tế và mang đậm màu sắc Scandinavian. black/matt copper/glossy Diameter: 20 cm (7.87") Height: 60 cm (23.62") Light source: E14 max. 40W Cord: 250 cm (98.42") fabric cord


Giá liên hệ

Amalie table lamp đến từ FRANDSEN LIGHTING - THƯƠNG HIỆU ĐÈN HÀNG ĐẦU ĐAN MẠCH đặc biệt nổi tiếng về dòng sản phẩm đèn Ball và những sản phẩm đa dạng như đèn trần, đèn bàn, đèn sàn, đèn treo tường… các thiết kế đèn đến từ những chuyên gia hàng đầu Đan Mạch đem đến sự tinh tế và mang đậm màu sắc Scandinavian. Matt black/black cord Diameter: 120 (4,72") Height: 425 (16,73") Cord: 1800 (70,9") Light source: E14 max.40W


Giá liên hệ

Painted finish floor lamp with fabric shade sits enveloped in hand formed brass cage. Color:Gold/Cream. 3 Way, 150 watt max type A bulb. 8" Harp. Size: 52Wx52Dx156H Brand: John Richard


Đang xử lý...