Danh sách sản phẩm nội thất Công nghiệp (93) - Rất Chất

Công nghiệp (93)


8.340.000 VNĐ

Code ST10401 Size L350 x W350 x H500mm Materials Marble base / Stainless steel legs / Silver leaf lacquer top MSRP VND 8,340,000


Giá liên hệ

Chiều Dài : 380 mm Đường Kính : Base: 340 mm Chiều Cao : 1900 mm Trọng Lượng : 14.543 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Chiều Dài : 380 mm Đường Kính : Base: 340 mm Chiều Cao : 1900 mm Trọng Lượng : 14.267 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Chiều Dài : 510 mm Chiều Rộng : 300 mm Đường Kính : Base: 280 mm Chiều Cao : 1530 mm Trọng Lượng : 4.8 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Chiều Dài : 380 mm Đường Kính : Base: 340 mm Chiều Cao : 1900 mm Trọng Lượng : 14.419 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 300 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 2.61 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 325 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 0.86 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 160 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 0.771 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 370 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 1.401 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 210 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 0.727 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Chiều Dài : 310 mm Chiều Rộng : 130 mm Đường Kính : 320 mm Chiều Cao : 320 mm Trọng Lượng : 1.442 kg Chỉ Số Bảo Vệ: IP 20 Dòng Điện Áp: 220-240V, 50/60Hz Điện Áp Phù Hợp: 12V


Giá liên hệ

Đường Kính : 105 mm (Base: 120 mm) Chiều Cao : 410 mm Trọng Lượng : 0.991 kg Mã Chóa: GL3346 Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Chiều Dài : 400 mm Chiều Rộng : 190 mm Đường Kính : Base: 190 mm Chiều Cao : 710 mm Trọng Lượng : 3.417 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Ra: 580 mm Chiều Cao : 405 mm Trọng Lượng : 1.047 kg Mã Chóa: GL3170 Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Đang xử lý...