Sản phẩm Bàn ăn của công ty TotHome - Hoàn Thiện Nội Thất - Rất Chất

TotHome - Hoàn Thiện Nội Thất

Bàn > Bàn ăn (25 sản phẩm)


9.890.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Bàn Ăn Cao Cấp 51074B(D1372). Mã sản phẩm: 51074B(D1372). Chất liệu: Kính cường lực 12mm, sắt sơn tĩnh điện. Kích thước: 1800 x 900 x 760mm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


9.890.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Bàn Ăn Cao Cấp A-002 Mã sản phẩm: A-002 Chất liệu: MDF, sắt sơn tĩnh điện. Kích thước: 1600 x 900 x 760mm Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


9.490.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Bàn Ăn Cao Cấp KT809 Mã sản phẩm: KT809 Chất liệu: MDF, sắt sơn tĩnh điện. Kích thước: 1600 x 900 x 760mm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


5.590.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Bàn Ăn DN07. Mã sản phẩm: A1704-A. Chất liệu: MDF veneer, sắt sơn tĩnh điện. Kích thước: 1050 x 1050 x 60 mm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


9.890.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Bàn Ăn DN08. Mã sản phẩm: A916. Chất liệu: MDF veneer, chân gỗ. Kích thước: 1530 x 930 x 200 mm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


9.890.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Bàn Ăn DN09. Mã sản phẩm: A918. Chất liệu: MDF veneer, chân gỗ. Kích thước: 1450 x 850 x 140 mm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


9.890.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Bàn Ăn Conrad round. Mã sản phẩm: A918-1. Chất liệu: MDF veneer, chân gỗ. Kích thước: 1100 x 1100 mm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


14.490.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Bàn Ăn Cao Cấp S102. Mã sản phẩm: RT-S102. Chất liệu: Mặt kính cường lực, gỗ Ash. Kích thước: 1800 x 900 x 740 mm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


12.990.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Bàn Ăn DN10. Mã sản phẩm: A216. Chất liệu: Mặt kính sơn, MDF sơn, thép không gỉ sơn. Kích thước: 1430 x 1040 x 250 mm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


12.900.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Bàn ăn cao cấp T1620. Mã sản phẩm: T1620. Chất liệu: MDF veneer. Kích thước: 2000 x 1000 x 750 mm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


10.090.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Bàn ăn cao cấp T1628. Mã sản phẩm: T1628. Chất liệu: MDF veneer. Kích thước: 1800 x 1000 x 750 mm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


13.390.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Bàn ăn cao cấp T1629. Mã sản phẩm: T1629. Chất liệu: Kính cường lực 10mm sơn trắng, mdf veneer, chân thép sơn trắng. Kích thước: 1800/2200 x 900 x 750 mm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


9.290.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Bàn ăn cao cấp T1708A. Mã sản phẩm: T1708A. Chất liệu: MDF veneer, 1 chân màu walnut, 1 chân sơn đen mờ. Kích thước: 1800 x 900 x 760 mm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


9.890.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Bàn ăn cao cấp T16114. Mã sản phẩm: T16114. Chất liệu: Kính cường lực 12mm, chân thép không gỉ. Kích thước: 1800 x 900 x 760 mm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


Giá liên hệ

Bàn Platner Mã Sp:NT01 Kích thước: ᶲ 80 x 73 cm. Chất liệu: thép không gỉ, mặt kính Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


Giá liên hệ

Domino Dining table Mã sp: D1310. Kích thước: 200 x 95 x 76 cm. Chất liệu: kính cường lực 12mm, thép không gỉ. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


Giá liên hệ

DN13 Dining table Mã sp: 51171(D1175). Kích thước: 180 x 90 x 76 cm. Chất liệu: kính cường lực 12mm, thép không gỉ. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


Giá liên hệ

Modrest Norse Dining table Mã sp: A-012. Kích thước: 180 x 90 x 76 cm. Chất liệu: MDF veneer, sắt sơn tĩnh điện. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


Giá liên hệ

Eliot Dining table Mã sp: 51121. Kích thước: 180 x 90 x 76 cm. Chất liệu: MDF, thép không gỉ. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


Giá liên hệ

DN14 Dining table Mã sp: 51181. Kích thước: 180 x 90 x 76 cm. Chất liệu: kính cường lực 12mm, MDF, thép không gỉ. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


Giá liên hệ

Spider Dining table Mã sp: 51074B(D1372). Kích thước: 180 x 90 x 76 cm. Chất liệu: kính cường lực 12mm, sắt sơn tĩnh điện. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


Giá liên hệ

Skorpio Glass Dining table Mã sp: 51011B Kích thước: 180 x 90 x 76 cm. Chất liệu: kính cường lực 10mm, Sắt sơn tĩnh điện. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


Giá liên hệ

Skorpio Wood Round Table Mã sp: 51013A. Kích thước: ϕ120*76 cm. Chất liệu: MDF, sắt sơn tĩnh điện. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


Giá liên hệ

Skorpio Glass Round Table Mã sp: 51013B. Kích thước: ϕ130*76 cm. Chất liệu: kính cường lực 12mm, sắt sơn tĩnh điện. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


Đang xử lý...