Sản phẩm Vật trang trí của công ty TotHome - Hoàn Thiện Nội Thất - Rất Chất

TotHome - Hoàn Thiện Nội Thất

Trang trí > Vật trang trí (22 sản phẩm)


4.090.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn thả Modo 10 bóng. Mã sản phẩm: HL-1501/10. Chi tiết: 10 bóng. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


690.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn thả Rope Water Pipe. Mã sản phẩm: 2064-1,5. Chi tiết: nhiều màu. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


6.090.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn thả Idle max 24 bóng. Mã sản phẩm: HL-1515/24. Chi tiết: 24 bóng. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


4.990.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Thảm Garfield 8902. Mã sản phẩm: 8902. Chất liệu: Sợi tổng hợp. Kích thước: 1m6 x 2m3. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


4.990.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Thảm Garfield 8907. Mã sản phẩm: 8907. Chất liệu: Sợi tổng hợp. Kích thước: 1m6 x 2m3. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


4.990.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Thảm Garfield 8909. Mã sản phẩm: 8909. Chất liệu: Sợi tổng hợp. Kích thước: 1m6 x 2m3. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


4.890.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn thả Pearl 15 bóng. Mã sản phẩm: C8233-9+6. Chi tiết: 15 bóng. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


8.490.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn thả Agnes Chandelier. Mã sản phẩm: HL-1520/14. Chi tiết: 14 bóng. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


6.090.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn thả Modo. Mã sản phẩm: HL-1501/15. Chi tiết: 15 bóng. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


3.990.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn thả Freedom Titan. Mã sản phẩm: F888. Chi tiết: Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


2.790.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn bàn Freedom Titan. Mã sản phẩm: T888. Chi tiết: Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


4.290.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn thả Idle max 12 bóng. Mã sản phẩm: HL-1515/12. Chi tiết: 12 bóng. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


3.890.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn thả Bắc Âu tròn. Mã sản phẩm: 2131-8+6. Chi tiết: tầng trên 8 bóng, tầng dưới 6 bóng. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


6.190.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn thả Bắc Âu chữ nhật. Mã sản phẩm: 2122-16. Chi tiết: 16 bóng. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


4.790.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn sàn Twiggy. Mã sản phẩm: D001. Chi tiết: Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


2.790.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn thả retro net spider. Mã sản phẩm: DC-05. Chi tiết: 10 bóng. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


3.990.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn sàn Dylan. Mã sản phẩm: DC-03. Chi tiết: Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


5.090.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn thả America Pendant. Mã sản phẩm: 3050-26. Chi tiết: 26 bóng. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


5.590.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn thả Raimond 400mm. Mã sản phẩm: HL-1518/400mm. Chi tiết: đường kính 400mm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


7.690.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn thả Raimond 500mm. Mã sản phẩm: HL-1518/500mm. Chi tiết: đường kính 500mm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


8.690.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn thả Raimond 600mm. Mã sản phẩm: HL-1518/600mm. Chi tiết: đường kính 600mm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.


8.690.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Đèn thả Bottle chữ nhật. Mã sản phẩm: 6027-120cm. Chi tiết: 120 cm. Xuất xứ: nhập khẩu Malaysia. Bảo hành: 24 tháng.

Đang xử lý...