Đèn treo tường - Rất Chất

Đèn > Đèn treo tường (1037)


Giá liên hệ

Chiều Dài : 180 mm Chiều Rộng : Chiều Cao : 250 mm Trọng Lượng : 0.863 kg Chỉ Số Bảo Vệ: IP 20 Dòng Điện Áp: 220-240V, 50/60Hz Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Chiều Dài : 230 mm Chiều Rộng : Chiều Cao : 300 mm Trọng Lượng : 1.902 kg Chỉ Số Bảo Vệ: IP 20 Dòng Điện Áp: 220-240V, 50/60Hz Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Chiều Rộng : Đường Kính : 230 mm Chiều Cao : 260 mm Trọng Lượng : 1.836 kg Chỉ Số Bảo Vệ: IP 20 Dòng Điện Áp: 220-240V, 50/60Hz Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Chiều Rộng : 200 mm Chiều Cao : 385 mm Trọng Lượng : 1.157 kg Chỉ Số Bảo Vệ: IP 20 Dòng Điện Áp: 220-240V, 50/60Hz Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Chiều Dài : 90 mm Chiều Rộng : Chiều Cao : 150 mm Trọng Lượng : 1.142 kg Chỉ Số Bảo Vệ: IP20 Dòng Điện Áp: 220-240V, 50/60Hz Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Chiều Rộng : Đường Kính : 725 mm Trọng Lượng : 2.668 kg Chỉ Số Bảo Vệ: IP 20 Dòng Điện Áp: 220-240V, 50/60Hz Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Chiều Dài : 180 mm Chiều Rộng : Chiều Cao : 250 mm Trọng Lượng : 0.852 kg Chỉ Số Bảo Vệ: IP 20 Dòng Điện Áp: 220-240V, 50/60Hz Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Chiều Dài : 120 mm Chiều Cao : 210 mm Trọng Lượng : 0.824 kg Chỉ Số Bảo Vệ: IP 20 Dòng Điện Áp: 220-240V, 50/60Hz Điện Áp Phù Hợp: 12V


Giá liên hệ

Ra: 170 mm Chiều Dài : 110 mm Chiều Cao : 230 mm Trọng Lượng : 0.72 kg Chỉ Số Bảo Vệ: IP44 Điện Áp Phù Hợp: 220-240V,50/60Hz


Giá liên hệ

Ra: 65 mm Chiều Dài : 160 mm Chiều Cao : 160 mm Trọng Lượng : 0.7 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Ra: 50 mm Chiều Dài : 130 mm Chiều Cao : 130 mm Trọng Lượng : 0.453 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Ra: 60 mm Chiều Dài : 200 mm Chiều Cao : 105 mm Trọng Lượng : 0.71 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Ra: 60 mm Chiều Dài : 180 mm Chiều Cao : 195 mm Trọng Lượng : 0.4 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Ra: 130 mm Chiều Dài : 90 mm Chiều Cao : 80 mm Trọng Lượng : 0.6 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60H


Giá liên hệ

Ra: 195 mm Chiều Dài : 150 mm Chiều Cao : 380 mm Trọng Lượng : 1.064 kg Mã Chóa: S2412 Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Đang xử lý...