Full-set phòng làm việc - Rất Chất

Nội thất full-set > Full-set phòng làm việc (19)


Giá liên hệ

Phòng làm việc, #PLV002


61.006.000 VNĐ

Một nghiên cứu cổ xưa về gỗ keo thiên nhiên được kết hợp để tạo ra bộ sản phẩm phòng làm việc Plato


4.810.000 VNĐ

Combo tiết kiệm 600.000vnd bao gồm : - Bàn Crazy chân trắng mặt gỗ. - Ghế Luxury chân gỗ mặt trắng. - Đèn Nava trắng. - Kệ Lam khung trắng mặt gỗ. - Bảng Pin khung gỗ.


5.520.000 VNĐ

Combo tiết kiệm 600.000vnd bao gồm : - Bàn Xavier chân trắng mặt đen. - Ghế Lin đen. - Đèn Solo Pixar đen. - Kệ Lam khung trắng mặt đen. - Bảng Pod trắng/ đen.


5.570.000 VNĐ

Combo tiết kiệm 600.000vnd bao gồm : - Bàn Butterfly chân đen mặt đen. - Ghế Rosy đen. - Đèn Solo Pixar đen. - Kệ Lam khung đen mặt đen. - Bảng Pin khung đen.


4.710.000 VNĐ

Combo tiết kiệm 600.000vnd bao gồm : - Bàn Aileen chân đen mặt đen. - Ghế Nicess đen. - Đèn Echo đen. - Kệ Lam khung đen mặt đen. - Bảng Pin khung đen


4.970.000 VNĐ

Combo tiết kiệm 900.000vnd bao gồm : - Bàn Crazy chân trắng mặt gỗ. - Ghế Luxury chân gỗ mặt hồng. - Kệ Lam khung trắng mặt gỗ. - Đèn Nava trắng. - Đồng hồ Home trắng. - Bộ dụng cụ văn phòng. - Tranh (30x45cm trở lên).


6.310.000 VNĐ

Combo tiết kiệm 900.000vnd bao gồm : - Bàn Butterfly chân đen mặt đen. - Ghế Rosy đen. - Kệ Lam khung đen mặt đen. - Đèn Solo Pixar đen. - Đồng hồ Layer đen. - Bộ dụng cụ văn phòng. - Tranh (30x45cm trở lên).


4.180.000 VNĐ

Combo tiết kiệm 900.000vnd bao gồm : - Bàn Crazy chân đen mặt đen. - Ghế Eames đen. - Kệ Lam khung đen mặt đen. - Đèn Pixar đen. - Đồng hồ Home đen. - Bộ dụng cụ văn phòng. - Tranh (30x45cm trở lên).


5.290.000 VNĐ

Combo tiết kiệm 900.000vnd bao gồm : - Bàn Xavier chân trắng mặt gỗ. - Ghế Roundy trắng. - Kệ Shy khung trắng mặt gỗ. - Đèn Nava trắng. - Đồng hồ Layer trắng. - Bộ dụng cụ văn phòng. - Tranh (30x45cm trở lên).


6.740.000 VNĐ

Combo tiết kiệm 1.150.000vnd bao gồm : - Bàn Aileen chân đen mặt đen. - Ghế Nicess đen. - Kệ Lam khung đen mặt đen. - Đèn Echo đen. - Bảng Pod xám. - Bảng Pin khung đen. - Đồng hồ Layer đen. - Bộ dụng cụ văn phòng. - Tranh (30x45cm trở lên).


6.260.000 VNĐ

Combo tiết kiệm 1.150.000vnd bao gồm : - Bàn Crazy chân trắng mặt gỗ. - Ghế Luxury chân gỗ mặt hồng. - Kệ Lam khung trắng mặt gỗ. - Bảng Pod xám. - Bảng Pin khung gỗ. - Đèn Nava trắng. - Combo văn phòng. - Tranh (30x45cm trở lên). - Đồng hồ Home trắng.


7.600.000 VNĐ

Combo tiết kiệm 1,150,000vnd bao gồm : - Bàn Butterfly chân đen mặt đen - Ghế Rosy đen - Đèn Solo Pixar đen - Kệ Lam khung đen mặt đen - Bảng Pin khung đen - Bảng Pod xám - Đồng hồ Layer đen - Bộ dụng cụ văn phòng - Tranh ( 30x45cm trở lên )


6.470.000 VNĐ

Combo tiết kiệm 1,150,000vnd bao gồm : - Bàn Xavier chân trắng mặt đen. - Ghế Lin đen. - Đèn Solo Pixar đen. - Bảng Pod đen. - Bảng Pin khung đen. - Kệ Lam khung trắng mặt đen. - Đồng hồ Led. - Bộ dụng cụ văn phòng. - Tranh (30x45cm trở lên).


Đang xử lý...