Danh sách sản phẩm nội thất Giường (5420) - Rất Chất

Giường

Giường ngủ

Ra gối giường

Giường tầng

Giường (5420)


990.000 VNĐ

Kích thước sản phẩm: 2x60x63/70cm 200x220cm Chất liệu: 100% cotton Màu sắc: Đen Trọng lượng: 130 g/m² Tiêu Chuẩn: PLUS Thông tin tham khảo: Giặt máy 60°C, lần đầu giặt riêng, những lần sau giặt với những sản phẩm cùng màu. Không được tẩy. Có thể sấy khô ở nhiệt độ thấp khoảng 60°C. Không được giặt khô.


1.990.000 VNĐ

Chất liệu: 100% cotton Màu sắc: Trắng Trọng lượng: 121 g/m² Tiêu Chuẩn: GOLD Thông tin tham khảo: Giặt máy 60°C, lần đầu giặt riêng, những lần sau giặt với những sản phẩm cùng màu. Không được tẩy. Có thể sấy khô ở nhiệt độ thấp khoảng 60°C. Không được giặt khô.


1.990.000 VNĐ

Kích thước sản phẩm: 2x50x70/75cm 200x220cm Chất liệu: 100% cotton Màu sắc: Trắng Trọng lượng: 121 g/m² Tiêu Chuẩn: GOLD Thông tin tham khảo: Giặt máy 60°C, lần đầu giặt riêng, những lần sau giặt với những sản phẩm cùng màu. Không được tẩy. Có thể sấy khô ở nhiệt độ thấp khoảng 60°C. Không được giặt khô.


990.000 VNĐ

Kích thước sản phẩm: 2x50x70cm 200x220cm Chất liệu: 100% cotton vải thô Màu sắc: Cát Trọng lượng: 130 g/m² Tiêu Chuẩn: PLUS Thông tin tham khảo: Giặt máy 60°C, lần đầu giặt riêng, những lần sau giặt với những sản phẩm cùng màu. Không được tẩy. Có thể sấy khô ở nhiệt độ thấp khoảng 60°C. Không được giặt khô.


1.990.000 VNĐ

Kích thước sản phẩm: 2x60x63/70cm 200x220cm Chất liệu: 100% cotton sateen Màu sắc: Trắng Trọng lượng: 103 g/m² Tiêu Chuẩn: GOLD Thông tin tham khảo: Giặt máy 60°C, lần đầu giặt riêng, những lần sau giặt với những sản phẩm cùng màu. Không được tẩy. Có thể sấy khô ở nhiệt độ thấp khoảng 60°C. Không được giặt khô.


1.990.000 VNĐ

Kích thước sản phẩm: 2x60x63/70cm 200x220cm Chất liệu: 100% cotton sateen Màu sắc: Trắng Trọng lượng: 103 g/m² Tiêu Chuẩn: GOLD Thông tin tham khảo: Giặt máy 60°C, lần đầu giặt riêng, những lần sau giặt với những sản phẩm cùng màu. Không được tẩy. Có thể sấy khô ở nhiệt độ thấp khoảng 60°C. Không được giặt khô.


990.000 VNĐ

Kích thước sản phẩm: 2x60x63/70cm 200x220cm Chất liệu: 100% cotton Màu sắc: Trắng/Xanh Trọng lượng: 115 g/m² Tiêu Chuẩn: GOLD Thông tin tham khảo: Giặt máy 60°C, lần đầu giặt riêng, những lần sau giặt với những sản phẩm cùng màu. Không được tẩy. Có thể sấy khô ở nhiệt độ thấp khoảng 60°C. Không được giặt khô.


990.000 VNĐ

Kích thước sản phẩm: 50x70/75cm 200x220cm Chất liệu: 100% cotton Màu sắc: Trắng/Xanh Trọng lượng: 115 g/m² Tiêu Chuẩn: GOLD Thông tin tham khảo: Giặt máy 60°C, lần đầu giặt riêng, những lần sau giặt với những sản phẩm cùng màu. Không được tẩy. Có thể sấy khô ở nhiệt độ thấp khoảng 60°C. Không được giặt khô.


990.000 VNĐ

Kích thước sản phẩm: 50x70/75cm 200x220cm Chất liệu: 100% cotton Màu sắc: Trắng/Xám Trọng lượng: 115 g/m² Tiêu Chuẩn: GOLD Thông tin tham khảo: Giặt máy 60°C, lần đầu giặt riêng, những lần sau giặt với những sản phẩm cùng màu. Không được tẩy. Có thể sấy khô ở nhiệt độ thấp khoảng 60°C. Không được giặt khô.


790.000 VNĐ

Kích thước sản phẩm: 2x50x70/75cm 200x220cm Chất liệu: 100% cotton Màu sắc: Be/Trắng Trọng lượng: 140 g/m² Tiêu Chuẩn: PLUS Thông tin tham khảo: Giặt máy 60°C, lần đầu giặt riêng, những lần sau giặt với những sản phẩm cùng màu. Không được tẩy. Có thể sấy khô ở nhiệt độ thấp khoảng 60°C. Không được giặt khô.


990.000 VNĐ

Kích thước sản phẩm: 2x60x63/70cm 200x220cm Chất liệu: 100% cotton Màu sắc: Xanh biển thẫm Trọng lượng: 110 g/m² Tiêu Chuẩn: GOLD Thông tin tham khảo: Giặt máy 60°C, lần đầu giặt riêng, những lần sau giặt với những sản phẩm cùng màu. Không được tẩy. Có thể sấy khô ở nhiệt độ thấp khoảng 60°C. Không được giặt khô.


990.000 VNĐ

Kích thước sản phẩm: 2x50x70/75cm 200x220cm Chất liệu: 100% cotton Màu sắc: Xám Trọng lượng: 114 g/m² Tiêu Chuẩn: PLUS Thông tin tham khảo: Giặt máy 60°C, lần đầu giặt riêng, những lần sau giặt với những sản phẩm cùng màu. Không được tẩy. Có thể sấy khô ở nhiệt độ thấp khoảng 60°C. Không được giặt khô.


990.000 VNĐ

Kích thước sản phẩm: 2x60x63/70cm 200x220cm Chất liệu: 100% cotton Màu sắc: Xám Trọng lượng: 114 g/m² Tiêu Chuẩn: PLUS Thông tin tham khảo: Giặt máy 60°C, lần đầu giặt riêng, những lần sau giặt với những sản phẩm cùng màu. Không được tẩy. Có thể sấy khô ở nhiệt độ thấp khoảng 60°C. Không được giặt khô.


790.000 VNĐ

Kích thước sản phẩm: 2x50x70/75cm 200x220cm Chất liệu: 100% cotton sọc nhăn Màu sắc: Xám Trọng lượng: 110 g/m² Tiêu Chuẩn: PLUS Thông tin tham khảo: Giặt máy 60°C, lần đầu giặt riêng, những lần sau giặt với những sản phẩm cùng màu. Không được tẩy. Có thể sấy khô ở nhiệt độ thấp khoảng 60°C. Không được giặt khô.


1.490.000 VNĐ

Kích thước sản phẩm: 2x60x63/70cm 200x220 cm Chất liệu: 100% cotton sateen Màu sắc: Xanh đậm Trọng lượng: 114 g/m² Thông tin tham khảo: Giặt máy 60°C, lần đầu giặt riêng, những lần sau giặt với những sản phẩm cùng màu. Không được tẩy. Có thể sấy khô ở nhiệt độ thấp khoảng 60°C. Không được giặt khô.


Đang xử lý...