Two Hói's Villa - Rất Chất
Two Hói's Villa

Client: Hai Ông Hói Architect: Arch.Tô Hữu Dũng Location: Le Van Luong, Dannang 2019 Photographer: Tô Hữu Dũng (Hình ảnh được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, do đó nếu cá nhân hay tổ chức nào sử dụng cần phải được sự cho phép của chủ sở hữu)
Bạn yêu thích thi công này?
Nguồn: 85 Design
  • Hãy là người đầu tiên bình luận nào!

49 Pham Cu Luong, Hai Chau, Da Nang, Vietnam +84934728666 info@85architect.com

Xem gần đây

Đang xử lý...