Danh sách sản phẩm nội thất Vật liệu xây dựng (2119) - Rất Chất

Vật liệu xây dựng

Giấy dán tường

Sàn gổ

Gạch nền nhà

Gạch ốp tường

Gạch phòng tắm

Cửa ra vào

Cửa sổ

Gạch sân vườn

Vật liệu xây dựng (2119)


260.000 VNĐ

Kháng ẩm: Cao Chống trầy xước: Cao Tính năng bảo vệ môi trường: Green label - Chứng nhận xanh Đóng gói: 12 thanh / hộp = 2.875 m2 Cấu trúc bề mặt: Aluminium oxide anti-corrosion - Oxit nhôm chống mài mòn Độ bền chống va đập: Class 32, AC4 Kích thước từng thanh: 1210 X 198 X 8 mm


260.000 VNĐ

Kích thước từng thanh: 1210 X 198 X 8 mm Cấu trúc bề mặt: Aluminium oxide anti-corrosion - Oxit nhôm chống mài mòn Kháng ẩm: Cao Chống trầy xước: Cao Độ bền chống va đập: Class 32, AC4 Đóng gói: 12 thanh / hộp = 2.875 m2 Tính năng bảo vệ môi trường: Green label - Chứng nhận xanh


260.000 VNĐ

Cấu trúc bề mặt: Aluminium oxide anti-corrosion - Oxit nhôm chống mài mòn Đóng gói: 12 thanh / hộp = 2.875 m2 Chống trầy xước: Cao Kháng ẩm: Cao Kích thước từng thanh: 1210 X 198 X 8 mm Độ bền chống va đập: Class 32, AC4 Tính năng bảo vệ môi trường: Green label - Chứng nhận xanh


260.000 VNĐ

Kháng ẩm: Cao Kích thước từng thanh: 1210 X 198 X 8 mm Độ bền chống va đập: Class 32, AC4 Tính năng bảo vệ môi trường: Green label - Chứng nhận xanh Đóng gói: 12 thanh / hộp = 2.875 m2 Chống trầy xước: Cao Cấu trúc bề mặt: Aluminium oxide anti-corrosion - Oxit nhôm chống mài mòn


260.000 VNĐ

Kích thước từng thanh: 1210 X 198 X 8 mm Độ bền chống va đập: Class 32, AC4 Đóng gói: 12 thanh / hộp = 2.875 m2 Kháng ẩm: Cao Tính năng bảo vệ môi trường: Green label - Chứng nhận xanh Cấu trúc bề mặt: Aluminium oxide anti-corrosion - Oxit nhôm chống mài mòn Chống trầy xước: Cao


260.000 VNĐ

Cấu trúc bề mặt: Aluminium oxide anti-corrosion - Oxit nhôm chống mài mòn Tính năng bảo vệ môi trường: Green label - Chứng nhận xanh Đóng gói: 12 thanh / hộp = 2.875 m2 Kích thước từng thanh: 1210 X 198 X 8 mm Kháng ẩm: Cao Độ bền chống va đập: Class 32, AC4 Chống trầy xước: Cao


150.000 VNĐ

1210 X 128 X 8 mm Đóng gói: 13 thanh / hộp = 2.01344 m2 Chống trầy xước: Cao Tính năng bảo vệ môi trường: Green label - Chứng nhận xanh Kháng ẩm: Cao Độ bền chống va đập: Class 32, AC4 Cấu trúc bề mặt: Aluminium oxide anti-corrosion - Oxit nhôm chống mài mòn


505.000 VNĐ

Kháng ẩm: Cao Tính năng bảo vệ môi trường: Green label - Chứng nhận xanh Đóng gói: 6 thanh / hộp = 1.00 m2 Độ bền chống va đập: AC6, Class 33 Chống trầy xước: Cao Kích thước từng thanh: 1203 x 139 x 12 mm Cấu trúc bề mặt: Wave IR surface texture - Mặt ánh kim


505.000 VNĐ

Chống trầy xước: Cao Kháng ẩm: Cao Kích thước từng thanh: 1203 x 139 x 12 mm Tính năng bảo vệ môi trường: Green label - Chứng nhận xanh Độ bền chống va đập: AC6, Class 33 Đóng gói: 6 thanh / hộp = 1.00 m2 Cấu trúc bề mặt: Wave IR surface texture - Mặt ánh kim


505.000 VNĐ

Chống trầy xước: Cao Kích thước từng thanh: 1203 x 139 x 12 mm Độ bền chống va đập: AC6, Class 33 Cấu trúc bề mặt: Wave IR surface texture - Mặt ánh kim Kháng ẩm: Cao Tính năng bảo vệ môi trường: Green label - Chứng nhận xanh Đóng gói: 6 thanh / hộp = 1.00 m2


505.000 VNĐ

Tính năng bảo vệ môi trường: Green label - Chứng nhận xanh Cấu trúc bề mặt: Wave IR surface texture - Mặt ánh kim Đóng gói: 6 thanh / hộp = 1.00 m2 Kích thước từng thanh: 1203 x 139 x 12 mm Kháng ẩm: Cao Độ bền chống va đập: AC6, Class 33 Chống trầy xước: Cao


505.000 VNĐ

Chống trầy xước: Cao Kích thước từng thanh: 1215 X 145 X 12 mm Cấu trúc bề mặt: Engineered Surface - Mặt Engineered Kháng ẩm: Cao Độ bền chống va đập: Class 32, AC5 Tính năng bảo vệ môi trường: Green label - Chứng nhận xanh Đóng gói: 6 thanh / hộp = 1.06 m2


450.000 VNĐ

Chống trầy xước: Cao Kích thước từng thanh: 1215 X 145 X 12 mm Cấu trúc bề mặt: Engineered Surface - Mặt Engineered Kháng ẩm: Cao Độ bền chống va đập: Class 32, AC5 Tính năng bảo vệ môi trường: Green label - Chứng nhận xanh Đóng gói: 6 thanh / hộp = 1.06 m2


450.000 VNĐ

Kích thước từng thanh: 1215 X 145 X 12 mm Tính năng bảo vệ môi trường: Green label - Chứng nhận xanh Độ bền chống va đập: Class 32, AC5 Đóng gói: 6 thanh / hộp = 1.06 m2 Kháng ẩm: Cao Cấu trúc bề mặt: Engineered Surface - Mặt Engineered Chống trầy xước: Cao


450.000 VNĐ

Kích thước từng thanh: 1215 X 145 X 12 mm Cấu trúc bề mặt: Engineered Surface - Mặt Engineered Đóng gói: 6 thanh / hộp = 1.06 m2 Độ bền chống va đập: Class 32, AC5 Tính năng bảo vệ môi trường: Green label - Chứng nhận xanh Chống trầy xước: Cao Kháng ẩm: Cao


Đang xử lý...